dłonie młotek sędziowski

Usługi notarialne

Notariusz Adam Janas zajmuje się czynnościami notarialnymi określonymi w Prawie o notariacie (art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.), a mianowicie sporządza:

 • akty notarialne,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • poświadczenia,
 • protokoły,
 • protesty weksli i czeków,
 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Ponadto notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, a także dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach zawartych w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Notariusz dokonuje również innych czynności, które wynikają z odrębnych przepisów. Pod numerem telefonu kancelarii można bezpłatnie uzyskać szczegółowe informacje na temat świadczonych usług notarialnych.

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to dokument o mocy urzędowej, który poświadcza dokonanie czynności prawnej. Do aktów notarialnych można zaliczyć m.in.:

 • umowy sprzedaży nieruchomości,
 • ustanowienie służebności i prawa użytkowania,
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • umowy najmu okazjonalnego,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy darowizny,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • umowy przedwstępne,
 • testament.

Sporządzane przez kancelarię akty notarialne spełniają wszystkie wymogi prawne. Oryginały sporządzonych aktów przechowywane są u notariusza, natomiast interesanci otrzymują wypisy aktów notarialnych, które posiadają taką samą moc prawną.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.