ikona człowiek

Czynności notarialne

Notariusz zajmuje się przeprowadzaniem czynności notarialnych regulowanych przez Prawo o notariacie (Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku). Do głównych obowiązków notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych, które posiadają moc urzędową i poświadczają dokonanie czynności prawnej, oraz wydawanie wypisów tychże aktów. Do aktów notarialnych można zaliczyć m.in. umowę sprzedaży nieruchomości czy intercyzę (ustanowienie rozdzielności majątkowej).

Tajemnica notarialna

Notariusz posiada status funkcjonariusza publicznego, którego obowiązuje tajemnica notarialna, wynikająca z Prawa o notariacie. Żadne informacje, które zostały przekazane notariuszowi podczas przeprowadzania czynności notarialnych, nie mogą zostać przekazane osobom trzecim, chyba że zgodę na to wyrazi minister sprawiedliwości (najczęściej w sprawach wagi państwowej).

Ponadto notariusz jest zobowiązany do działania ściśle według obowiązującego prawa. Oznacza to kategoryczną odmowę wykonania czynności notarialnej przez notariusza, gdy wymagania interesanta okazują się sprzeczne z literą prawa.

Co warto wiedzieć przed wizytą u notariusza?

Bardzo ważne jest zebranie przez interesanta całościowej dokumentacji mającej związek ze sprawą, w której udaje się do notariusza. Taka dokumentacja powinna zostać przedłożona notariuszowi najlepiej przed umówioną wizytą, aby mógł się z nią szczegółowo zapoznać. Na przykład w przypadku sprzedaży nieruchomości wymagany będzie szereg zaświadczeń, akt nabycia oraz numer księgi wieczystej.

Warto także wiedzieć, że czynności notarialne powinny być przeprowadzane przez notariusza w kancelarii notarialnej, natomiast ustawa dopuszcza możliwość świadczenia usług notarialnych w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.